David Fideler

David-Fideler bioDavid Fideler pochodzi z rodziny o wieloletniej tradycji wydawniczej. Ukończył studia na Uniwersytecie w Pensylwanii. Przedmiotem jego studiów były religie rejonu Morza Śródziemnego, starożytna filozofia grecka oraz geneza chrześcijaństwa i te dziedziny po dziś dzień należą do ścisłego kręgu jego zainteresowań. Posiada tytuł doktora nauk w dziedzinie filozofii oraz kulturoznawstwa.

Już w wieku 24 lat, w 1985 r., założył własne wydawnictwo o nazwie Phanes Press. Jak sam wspomina, główną motywacją było wydanie cennej antologii tekstów źródłowych Pitagorasa pochodzących z okresu klasycznego i hellenistycznego, pozycji ocenianej jako niezbędna dla zrozumienia duchowych korzeni cywilizacji Zachodu. Przez prawie 20 lat działalności wydawnictwo Davida, zanim zostało sprzedane w 2004 roku, zgromadziło w swej ofercie ponad 50 tytułów z dziedziny filozofii starożytnej, religioznawstwa, studiów nad kulturą, ekologii, psychologii oraz szeroko rozumianej ezoteryki i gnozy europejskiej.
Po jego szyldem ukazało się także pięć numerów czasopisma Alexandria poświęconego poszukiwaniu powiązań pomiędzy mitem, kulturą, filozofią i kosmologią. Pismo ukazywało się w formie książkowej (ok. 480 str.) i zawierało wiele artykułów drążących tajemnice wszelkich nauk.

Z racji swych zainteresowań David jest uznanym w kręgach naukowych autorytetem z zakresu wiedzy o szkole pitagorejskiej. Miał także swój wkład w tworzenie encyklopedycznych haseł dotyczących pitagoreizmu m.in. w Classical and Medieval Literature Criticism (1997) oraz w The New Dictionary of the History of Ideas (2004).

Następstwem jego wcześniejszego ukierunkowania badawczego było założenie centrum nauk humanistycznych oferującego 45 różnych kursów. Misją i celem szkoły było wychowanie wspólnot zdolnych do asymilowania głębszych nauk i zachęcanie do tworzenia nowego rodzaju oświaty, w której obywatel wyposażony w rozległą wiedzę może rozkwitnąć jako człowiek, a także czynnie i skutecznie uczestniczyć w życiu lokalnych i globalnych społeczności. Taka nowa oświata oparta na wartościach duchowych i uwzględniająca bogactwo kulturowe różnych grup społecznych miała oferować jednostce optymalne warunki rozwoju.

David jest także właścicielem firmy Concord Editorial świadczącej kompleksowe usługi w zakresie redakcji, edycji tekstu, grafiki książkowej i przygotowania do druku.

David Fideler to także autor, współautor i redaktor wielu książek. Poniżej kilka jego prac:

  • The Pythagorean Sourcebook and Library: An Anthology of Ancient Writings Which Relate to Pythagoras and Pythagorean Philosophy (Księga Pitagorejska: antologia klasycznych pism dotyczących Pitagorasa i filozofii pitagorejskiej), Kenneth Sylvan Guthrie, David Fideler, Phanes Press, 1987.

  • Jesus Christ, Sun of God: Ancient Cosmology and Early Christian Symbolism (Jezus Chrystus, słońce Boga: Starożytna kosmologia i symbolika wczesnego chrześcijaństwa), David Fideler, Quest Books, 1993.

  • Love's Alchemy: Poems form the Sufi Tradition, David & Sabrineh Fideler, New World Library, 2010 (Alchemia Miłości, Wydawnictwo Barbelo, 2012).

W czasie trwania promocji książki Love's alchemy, którą przygotował wraz ze swoją pierwszą żoną, Sabrineh, Iranką z pochodzenia, David przeprowadził cykl spotkań z poezją suficką powiązanych z grą na tradycyjnych perskich instrumentach i recytacją wierszy w języku perskim.

Obecnie David mieszka i pracuje w Sarajewie. Nakładem Wydawnictwa Barbelo ukazała się jego książka Alchemia Miłości – wybór myśli sufickich

Skocz na górę

Newsletter

Zapisz się