Tytuł: Przyszłość Oludzkości. Galwanoplastyka duchowa miłość – poczęcie – ciąża.
Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov
Seria: Kolekcja Izvor nr 214
Rok wydania:  2011

Miejsce: Warszawa
Wydawca:  Wydawnictwo Prosveta
Wydanie:  I
ISBN:  978-3-89515-404-1

Oprawa: miękka
Liczba stron: 204
Format: 110x180

Przyszłość ludzkości

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Galwanoplastyka duchowa. Miłość – poczęcie – ciąża.

30,00 zł
15,00 zł

Opis

Mowa jest o dwóch fundamentalnych zasadach działających w świecie i wzajemnie się dopełniających: zasadzie męskiej i żeńskiej, stojących u podstaw wszelkich mechanizmów świata natury i tak zwanej duchowej galwanoplastyki. W kolejnych rozdziałach dowiadujemy się, jak zastosować tę wiedzę w małżeństwie, w pracy nad poczęciem dziecka, w procesie wychowywania dzieci, aby doprowadzić do pełnej harmonii tych zasad przede wszystkim we własnym wnętrzu.

Fragment książki:

Duch i materia wydają się być całkowicie oddzielone, ale w rzeczywistości są jedną i tą samą rzeczą, a tylko poprzez zjawisko polaryzacji wydają się różne, a nawet przeciwne. 

Prawdziwe małżeństwo jest więc małżeństwem ducha i materii; to z tego małżeństwa rodzi się całe stworzenie. Małżeństwo to istnieje w każdym atomie, a kiedy rozdziela się „męża” i „żonę” poprzez rozszczepienie, unicestwia się wszystko. Jako poślubieni żyją w pokoju i tworzą, a rozdzieleni siłą wywołują eksplozję. 

Jeśli duch nie byłby zjednoczony z materią, materia pozostałaby bez kształtu. To duch nadaje jej kształt, formuje ją. A ponieważ wszystko się dokładnie odzwierciedla, widzimy to samo zjawisko powstające między mężczyzną i kobietą. Mężczyzna formuje kobietę. Ten proces powtarza się wszędzie, w każdym stworzeniu, od atomów aż do pracy piekarza zagniatającego ciasto.

Skocz na górę

Newsletter

Zapisz się