Tytuł: Nowa ziemia. Metody, ćwiczenia, formuły, modlitwy
Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov
Seria: Tom 13
Rok wydania:  2013

Miejsce: Warszawa
Wydawca:  Wydawnictwo Prosveta
Wydanie:  I
ISBN:  978-3-89515-463-9

Oprawa: twarda
Liczba stron: 256
Format: 145x210

Nowa ziemia

Omraam Mikhaël Aïvanhov

 Metody, ćwiczenia, formuły, modlitwy

20,00 zł

Opis

Aby odpowiedzieć na potrzebę posiadania metod, którą tak odczuwamy w życiu duchowym, zostały zebrane w tym tomie pewne proste i skuteczne ćwiczenia, jakie Omraam Michael Aivanhov wskazał w trakcie swych wykładów. Niektóre dotyczą pewnych konkretnych aspektów życia codziennego, inne, pewnych działań czysto duchowych. Wszystkie te metody wyszły z tradycji inicjacyjnej, której pierwszym zadaniem jest nastanie tego, co Księgi nazywają ,,nowym niebem i nową ziemią…”, to znaczy zmianą w mentalności i w obyczajach.


„W języku Wtajemniczonych – mówi Omraam Michael Aivanhov – języku odwiecznych symboli, ,,nowe niebo” oznacza nowe zrozumienie i nową filozofię, a ,,nowa ziemia” nowe postawy, nowe zachowania. Nowa ziemia, to zachowanie, które zmieni się, dzięki zmianie w obszarze idei, w nową filozofię. Wszystkie metody, których się tutaj nauczycie, to nowa ziemia.


,,Całe wasze przeznaczenie jest wpisane w życie, które dzisiaj wiedziecie, w kierunek, jaki nadajecie dzisiaj waszym myślom i uczuciom, w działania, w których wydatkujecie waszą energię. Ponieważ w zależności od tego, czy jesteście czujni i uważni czy też nie, oczyszczacie teren dla przyszłości lub przeciwnie, zaśmiecacie go wszelkimi niepotrzebnymi czy wręcz szkodliwymi rzeczami, które przeszkadzają w waszym rozwoju… Nie myślcie więc o jutrze, myślcie o dniu dzisiejszym. Jeśli wszystko jest przygotowane na dzisiaj, będzie też przygotowane na jutro, to jest automatyczne. A ponieważ wszystko jest zapisywane, gdy tylko przeżyliście wspaniały dzień, dzień życia wiecznego, jest on zarejestrowany, nie umiera, pozostaje żywy i próbuje wszystkie pozostałe dni pociągnąć za sobą, żeby były do niego podobne. Spróbujcie chociaż przeżyć dobrze jeden dzień, ponieważ on wpłynie na inne: zaprosi je, by do nich mówić i je przekonać, by były jak on, zrównoważone, uporządkowane, harmonijne”.

Skocz na górę

Newsletter

Zapisz się