Polska Fundacja Sufich

POLSKA FUNDACJA SUFICHZ uwagi na to, że patronem Fundacji Sufich jest muzułmański teolog i święty, mistyk i poeta, Dżalaladdin Rumi (zwany także Mewlaną) jednym z głównych założeń Fundacji jest popularyzacja jego dzieł, w tym poezji. Wydawnictwo Barbelo współpracuje w tym względzie z Fundacją Sufich. W planach liczne wspólne publikacje dzieł Rumiego oraz inne pozycje z zakresu wiedzy o mistycznym nurcie islamu – sufizmie.
Celem Fundacji jest rozwój wiedzy na temat kultury świata islamu, przybliżanie osiągnięć myśli filozoficznej i religijnej krajów muzułmańskich, wspieranie działalności tłumaczeniowej, kulturoznawczej i religioznawczej, rozwijanie i umacnianie zrozumienia, szacunku, oraz tolerancyjnej postawy wobec odmienności kulturowych i religijnych, szerzenie autentycznego dialogu i współpracy pomiędzy różnymi religiami i narodami dla wzajemnego wzbogacania się i realizowania wspólnych wartości.

Fundacja organizuje cykliczne obchody Światowego Tygodnia Międzywyznaniowej Harmonii w pierwszym tygodniu lutego każdego roku. Jednym ze wspólnych pomysłów Fundacji i Wydawnictwa Barbelo jest organizacja Festiwalu Sufickiego, który z założeniu ma stworzyć okazję do szerzenia wiedzy o sufizmie poprzez spotkanie wielu dziedzin – m.in. muzyki, filmu, sztuki i nauki.

Polecamy zapoznanie się ze stroną Polskiej Fundacji Sufich.

Skocz na górę

Newsletter

Zapisz się