Słownik terminów sufickich

Derwisz

dosłownie: „ten, który czeka u progu”. Inaczej sufi, człowiek dążący do duchowego ubóstwa i pustki.

Dwa Światy

ten świat i świat następny (zaświaty). Zwrot „dwa światy” jest powszechnie używany w poezji sufickiej dla oznaczenia wszystkiego, co zostało stworzone.

Dzień Przymierza

w przedwieczności, kiedy stworzone zostały dusze, Bóg zwrócił się do nich z pytaniem: A-lastu bi-rabbikum — „Czyż nie jestem waszym Panem?”. Odpowiedziały mu one: „Tak, potwierdzamy to!” (Koran, 7:172). W interpretacji sufickiej ta wymiana słów ustanowiła podstawowe przymierze pomiędzy Bogiem a duszami. Podczas tej uczty, przed stworzeniem świata, dusze te piły razem z Bogiem wino przedwieczności. Pamięć o tym wydarzeniu pozwala duszy powrócić do jej pierwotnego stanu poddania się temu co boskie.

Skocz na górę

Newsletter

Zapisz się