Słownik terminów sufickich

Sama, sema

„Duchowy Koncert” lub bardziej dosłownie „słuchowisko”. Suficka praktyka wykorzystująca muzykę oraz recytację poezji jako formy mistycznego ukierunkowania na boskość. Niekiedy obejmuje także ruch lub taniec, tak jak w przypadku tańca wirujących derwiszy.

Sufi

człowiek podążający mistyczną ścieżką, poszukujący oczyszczenia ja oraz poznania boskości opartego na bezpośrednim doświadczeniu.

Skocz na górę

Newsletter

Zapisz się